نگاهی متفاوت به دیجیتال ساینیج

سامانه تبلیغات متمرکز
سیستم اطلاع رسانی، اطلاعات پویا را درست همان زمان یا نزدیک به آن زمان فراهم می کند، اطلاعاتی که خود را با زمان، مکان، موقعیت و حتی فردی که مخاطب آن است تطبیق می دهد. در یک نمایشگر متمرکز موارد زیادی مانند، موقعیت، جایگاه، قشر خارجی، پیام های مختلف و متعدد، منابع مختلف و فرم اصلی وجود دارد. بنابراین، اطلاعات را به روش کاملاً اتوماتیک فراهم می کند، به مخاطبان اجازه تعامل می هد و در ضمن از نمایشگرهای لمسی و سایر وسائل کنترل کننده از راه دور استفاده می کند.
در توصیف دیجیتال ساینیج های مدرن باید از عوامل کلیدی زیادی نام برد. بیشتر کسانی که این صنعت را دنبال می کنند دسته بندی عوامل آن به صورت زیر را قبول دارند :
سخت افزارهای دیجیتال، نرم افزارهای دیجیتال را به نمایش می گذارند ( هم به شکل محتویات روی صفحه و هم با سیستم کنترل نرم افزار). خصیصه های روی صفحه نمایش باریک اند و در سایزهای مختلفی وجود دارند، تصاویر دائماً عوض می شوند و محتویات به روز می گردند، اغلب در مکان های مختلف این قابلیت را دارند که تصاویر را در همان لحظه از طریق ماهواره و اینترنت نشان دهد. از سرور و یا کامپیوترهای شخصی تغذیه می شوند، در همه جای جهان می توانند وجود داشته باشند. اکثراً با هم مرتبط اند و نیازهای مخاطبان را در خارج از خانه برآورده می کنند و همه را شیفته و وابسته خود می کنند.
یک مقدمه خوب برای موضوع «دیجیتال ساین ایج چیست؟» در برگیرنده موارد کلیدی و مهمی است که در  زیر ذکر شده است: تاریخچه، شکل، تکنولوژی، سخت افزار، نرم افزار، نصب، تعمیر و نگهداری، نکات کلیدی، مسیر حرکت و پیشرفت، چالش ها و فرصت ها. این عوامل تکه تکه به هم می چسبند و وسیله ارتباطی جدید و چشم گیری را می سازند. تصویری که این تجارت جدید را نشان می دهد، در حال حرکت است ، منابع زیادی دارد و در آخر درک خاصی به بیننده می دهد.
“در مقالات آینده در مورد سایر موارد کلیدی و مهمی دیجیتال ساینیج اطلاعات بیشتری در سایت قرار خواهد گرفت.”