دیجیتال ساین ایج خالق شهرهای هوشمند آینده

دیجیتال ساین ایج

در رقابت به سوی یک دنیای دیجیتال، شهرها و ملیت های جهان مشتاقند تا هوشمند شوند. ارتقای کیفیت زندگی، رشد و پایدار شدن، اولویت های اصلی برای تصمیم گیرانی است که به دنبال توسعه تکنولوژی، داده های بزرگ و صنعت IT برای فراهم آوردن روشهای دیجیتالی درزمینه مسائل جدید هستند.
شهرهایی مانند بمبئی و منچستر در فرایند به کار بردن مفاهیم شهرهای هوشمند قرار گرفته اند و همین هدف برای اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه نیز وجود دارد. چون اقدامات شهر هوشمند که در مناطقی با جمعیت زیاد انجام گیرد، سودآوری آن قابل توجه است. البته میزان دقیق سودآوری آن بستگی به موقعیت جغرافیایی، دولت موثرتر، اجتماع با امنیت تر، تحصیلات بالاتر، خدمات مراقبتی و سلامت برتر و مدیریت بحران بهتر دارد.
به طور طبیعی، استفاده استراتژیک تکنولوژی نوآورانه برای سودآوری و تولید بازده در مقیاس بزرگ در مفهوم شهرهای هوشمند پایه ریزی می شود. چون ارتباط هوشمند، همه جانبه و موثر برای توسعه شهر هوشمند یا در مورد سنگاپور یک ملت هوشمند – بسیار حیاتی است، دیجیتال ساین ایج به عنوان یکی از اجزاء مهم این جهان جدید پدید آمده است.
یورگن نورلوس – مدیر فروش فنی PADS اعلام کرد:” در زمینه یک شهر هوشمند، مزایا و کاربردهای بالقوه ای برای نرم افزارهای هوشمندی مانند PADS4 وجود دارد. نمایشگرها را می توان به صورت متمرکز کنترل کرد و محتواها را نیز می توان به صورت کاملا نامحدود تغییر داد و براساس مفاهیم داده و تحلیل در زمان واقعی آنها را تکمیل کرد. “
نقش ساینیج هوشمند
حمل و نقل عمومی شاید یکی از ضروری ترین کاربردهای روش دیجیتال ساین ایج است. ایجاد حمل و نقل عمومی پایدار و پربازده یکی از اهداف کلیدی بسیاری از اقدامات شهر هوشمند در جهان است.
عمارصباق در مورد شهرهای هوشمند در اریکسون بیان کرد: دیجیتال ساینیج هوشمند تنوع بی پایانی را در این سطح پیشنهاد می دهد. ساینیج را می توان برای نمایش زمان تخمینی رسیدن اتوبوسها و قطارها، نکاتجالب توجه برای گردشگران و راهنمایی هایی در زمان واقعی در مورد چگونه رسیدن به مقصد به کار برد. در نمایش هایی با شبکه ارتباطی داخلی می توان به مقامات دولتی، فرصت ارائه پیشنهادهای ایمنی درحوادث اضطراری عمومی را داد.
می توان ازدیجیتال ساین ایج در موقعیت هایی با ترافیک بالا در حمل و نقل عمومی استفاده کرده و تبلیغات سنتی که در ایستگاههای اتوبوس نمایش داده می شود را یک مرحله به جلو ببرد.

هوشمندی، پایدار است
یکی از موضوعات کلیدی برای شهرهای مدرن، پایداری است. مخصوصا زمانیکه جمعیت گسترش پیدا می کند؛ منابع طبیعی نیز که از پیش موجود است باید توسعه یابد. استفاده از اقدامات شهر هوشمند برای مسیر فاضلاب و مصرف سوخت می تواند به مقامات این قدرت را بدهد تا تصمیماتی مبتنی بر مدارک بگیرند و از عهده موضوعاتی مانند پایداری منابع برآیند – یکی از توسعه های مهم شهرهایی مانند سنگاپور و دبی این است که تامین آب به عنوان یک چالش بسیار دشوار در آنها باقی مانده اند.
با استفاده از دیجیتال ساین ایج PADS4 در موقعیت های استراتژیک – مانند ساختمان یا شبکه مترو – می توان به مشتریان، اهمیت انتخابهای پایدار را یادآوری کرد. آگاهی مصرف کننده از موضوعات پایدار بودن یکی از اصلی ترین روشهای حفظ منابع و قطع انتشار CO2 در بلند مدت است. به عنوان مثال، بسیار مفید است که افراد بتوانند خروجی واقعی CO2 را در شبکه های مترو مخصوصا در مقایسه با یک ماشین منفرد ببینند.

منبع: وبسایت شرکت مهندسی نوآوران تحقیق