تاثیر دیجیتال ساینیج در فروش

آینده دیجیتال ساینیج، به عنوان پدیده ای جهانی که بزودی حضورش در همه جا اجتناب ناپذیر خواهد بود، را نمی توان انکار کرد. تنها سوال این است که چطور این پیشرفت می تواند هماهنگ باشد، به گونه ای که منجر به موفقیت نهایی سیستم اطلاع رسانی شود و در نهایت برای مخاطب پذیرفتنی باشد.
6 کلید اصلی که فرصت ها را دسته بندی می کند در زیر ذکر شده است:

  • فروشندگان دیجیتال ساین ایج با آنچه که توسط این صنعت ارائه می شود پول در می آورند (با سودی که از تبلیغات عایدشان می شود) به علاوه، فروشندگان می توانند با جایگزین نمودن تابلوهای دیجیتال با تبلیغ آنچه که قبلا به شکل قدیمی چاپ می شد یا روی بیل برد به نمایش گذاشته می شد و یا به صورت تبلیغ در رسانه ها ارائه می گشت، کلی سود بدست بیاورند.
  • فراتر از پول و سود مالی، استراتژی های بی شمار و اهداف بازاریابی فروانی قابل ذکر است که منحصرا از طریق توسعه فرصت های سیستم اطلاع رسانی یکپارچه قابل دستیابی است.
  • فروشندگان در شرایطی قرار دارند که می توانند کنترلی چشم گیر روی مفاهیم ارائه شده داشته باشند. مفاهیمی که در واقع پیام سیستم ساینیج را ارائه می دهند.
  • فروشندگان می توانند از تکنولوژی چشم گیر دیجیتال ساینج استفاده کنند تا پیام ها و مفاهیم موثر و منحصر به فرد ارائه دهند.
  • فروشندگان ساینیج در شرایطی قرار دارند که بتوانند به دیگران در زمینه این صنعت آموزش دهند تا بتوانند به سود مالی برسند.
  • اگر آنها بتوانند نمایشگرهای متمرکز را به طور صحیح معرفی کنند و سودهای حاصله از آنرا شرح دهند، مخاطبان در نهایت، آینده صنعت سیستم اطلاع رسانی متمرکز را رقم خواهند زد.