دیجیتال ساینیج PADS4

دیجیتال ساینیج

شرکت مهندسی نوآوران تحقیق سال هاست که بعنوان نماینده انحصاری نرم افزار دیجیتال ساینیج PADS4 در ایران فعالیت می کند و تا کنون افتخار نصب و راه اندازی این نرم افزار را در سازمان های دولتی و خصوص در سراسر کشور داشته است.

برخی از پروژه های دیجیتال ساینج شرکت مهندسی نوآوران تحقیق

 • آب منطقه ای کل کشور
 • بانک گردشگری
 • شرکت ملی نفت ایران
 • اتاق بازرگانی
 • تاسیسات دریای
 • شرکت ملی نفت خیز جنوب
 • صندوق بازنشستگی کشور
 • و…

اهداف و دستاورد های شرکت PADS

در این بخش می خواهیم  به معرفی برخی از اهداف و دستاوردهای   PADS در سراسر دنیا بپردازیم پس با ما همراه باشید.

 • استفاده از نرم افزار ساینیج  PADS4 برای ایجاد تجربه جدیدی در بانکداری دیجیتال توسط
 • ایجاد قابلیت توسعه دستگاه های دیجیتال جهانی از طریق ساینیج شرکت پدز
 • برقراری ارتباط بین مسافران از طریق GPS از طریق دیجیتال ساین ایج
 • آموزش خلبانان از طریق نرم افزار   PADS4
 • ارتقای بازی مسئولانه از طریق دیجیتال ساینج
 • ایجاد یک سیستم برقراری ارتباط قوی در یک هتل تجاری مدرن از طریق ساینیج
 • عدم نیاز به تخته سیاه های بیشتر در عین خدمات به مشتریان بهتر
 • کمک نرم افزار   PADS4  به حفظ جان انسان ها درخدمات پزشکی – پروازی
 • جمع آوری و نمایش حوادث در محیط های بیمارستانی پویا
 • دیجیتال ساینیج روابط بین بنادر را متحول کرده است
 • برقراری ارتباط بین کارمندان از طریق کانال تلویزیونی
 • هدایت دانش آموزان، کارکنان و بازدیدکنندگان به محل درست

منبع: وبسایت شرکت مهندسی نوآوران تحقیق