دیجیتال ساینیج (Digital Signage) چیست؟

با توجه به تعریف Signage می‌توان گفت دیجیتال ساینیج Digital Signage شكل تكامل یافته آن است. در واقع اگر محتوای این نمایشگر‌ها روی صفحات الكترونیكی نمایش داد شود می‌توان به سادگی محتوای آن را تغییر داد و در صورت لزوم از انیمیشن ( پویا نمایی ) در این تابلوها استفاده نمود. به بیان دیگر با گزینش صفحات نمایش دیجیتال به جای تابلوهای نقاشی شده می‌توان تحول بزرگی در دنیای اطلاع رسانی ایجاد كرد. امروزه فناوری Digital Signage در دنیا به عنوان ابزار بسیار نیرومند تبلیغاتی و اطلاع رسانی در اختیار بشر قرار گرفته است. با این توصیف می‌توان مفاهیم جذابی همچون Video Wall، تلویزیون‌های عظیم شهری، تابلو‌های LED برای نمایش متن، نمایشگر‌های فروشگاهی، كیوسك‌های اطلاع رسانی و حتی تلویزیون‌های خانگی را از جمله ابزار‌های مدرن ارتباطی برای Digital Signage دانست.