اینفوگرافیک سیر تکاملی روابط عمومی ها

یکی از بخش هایی که در هر سازمان یا شرکتی لازم است خود را با تکنولوژی روز دنیا تطبیق دهد، روابط عمومی می باشد. در زیر مراحل تعامل روابط عمومی ها با مشتریان و استفاده از تکنولوژی دیجیتال ساینیج در روابط عمومی های نوین را مشاهده می کنیم.

سیر تکاملی روابط عمومی ها متناسب با تکنولوژی روز

سیر تکاملی روابط عمومی سازمان ها و شرکت ها از گذشته تا به امروز