Tag Archives: اتاق بازرگانی

پروژه نصب دیجیتال ساینیج در اتاق بازرگانی ایران

دیجیتال ساینیج

اتاق بازرگانی ایران با قدمتی بیش از 130 سال یکی از ارکان مهم در زمینه واردات و صادرات کشور است که به علت برعهده داشتن وظایف متعدد آن از جمله صدور کارت بازرگانی و ساماندهی اتحادیه های صادراتی و وارداتی و برقراری ارتباط و هماهنگی بین بازرگانان و تولید کنندگان داخلی و خارجی ناگزیر است […]