پروژه سازمان بازنشستگی کشوری

مقدمه
سازمان بازنشستگی کشوری، اداره امور بازنشستگي و از کار افتادگي و وظيفه وراث مستخدمين مشترک صندوق بازنشستگي کشوري و کارکنان شرکت هاي دولتي و شهرداري هاي کشور و اجراي قوانين و مقررات مربوط به بازنشستگي را بر عهده دارد.

اجرای پروژه سیستم ساینیج سازمان بازنشستگی کشوری
به دنبال نیاز سازمان بازنشستگی کشوری به سیستم اطلاع رسانی یکپارچه دیجیتال ساینیج جهت اطلاع رسانی به ارباب رجوع، کارشناسان شرکت نوآوران به این شرکت مراجعه نموده و پس از ارائه دموی معرفی تلویزیون شهری اقدام به نصب یک تابلوی دیجیتال به صورت آزمایشی به مدت یک ماه در این مجموعه نمودند. دیجیتال ساینیج نصب شده، مورد توجه سازمان مذکور قرار گرفت و در بهمن ماه 1392 سفارش نهایی دیجیتال ساینج به شرکت نوآوران ارائه شد.
سپس محتوای نمایشی نرم افزار اطلاع رسانی براساس نیاز مشتری طراحی و ارائه گردید. تمامی مراحل نصب و راه اندازی سامانه یکپارچه اطلاع رسانی سازمان بازنشستگی کشوری، طی 2 روز به اتمام رسید.

تجهیزات سیستم اطلاع رسانی یکپارچه نصب شده در سازمان بازنشستگی کشوری

  • زیرساخت شبکه
  • 3 مانیتور برای طبقات مختلف
  • 3 کامپیوتر کلاینت
  • 1 کامپیوتر سرور
  • نرم افزارهای لایسنس دار شرکت نوآوران

خدمات پس از فروش سیستم اطلاع رسانی یکپارچه و ارتباط با مشتری
کارشناسان شرکت نوآوران تحقیق در دوره های یک ماهه با مشتری تماس گرفته و جویای وضعیت سیستم دیجیتال ساینیج نصب شده، می‌شوند. در صورت نیاز به مراجعه حضوری، در محل حاضر شده و در صورت وجود آپدیت جدید از نرم افزار مدیریت نمایشگر ، آپدیت نرم افزاری انجام خواهد شد.
ما مفتخریم که در این مدت همواره در کنار این سازمان حضور داشته و هرگونه همکاری را جهت خدمات پس از فروش با این عزیزان داشته‌ایم.