ساینیج(Signage) چیست؟

عبارت ساینیج(Signage) در مفهوم كلی به معنای اطلاع رسانی دیداری و معمولا از طریق بورد‌ها و تابلوها می‌باشد. به عبارت دیگر كلیه تابلو‌های پیام رسانی را كه دارای پیغام‌هایی برای بازدید كنندگان هستند را می‌توان Signage نامید. از تابلو‌های اطلاع رسانی شهری و ترافیكی گرفته تا بیل برد‌ها و پرده‌های عظیم تبلیغاتی و حتی تابلو‌های صرافی‌های ارز و طلا، همه در زمره Signage قرار می‌گیرند. به بیان كلی هر جا كه اطلاعاتی روی یك صفحه بزرگ برای بازدید كنندگان وجود داشته باشد می‌توان آن را Signage نامید.