PADS4 DESIGNER

نرم افزار دیجیتال ساینیج

با نرم افزار DESIGNER تمامی اطلاعات سامانه PADS4 در دستانتان است. نمایش محتوایتان به صورتی که می خواهید.

طراحی صفحات خیره کننده با قدرت نامحدود نرم افزار Designer امکان پذیر است.

متن های روان، صفحات وب، فایل های PDF، پخش زنده شبکه های تلوزیونی و… با Drag& Drop کردن این داده ها به داخل این نرم افزار به راحتی امکان پذیر است.