PADS4 AGENT

نرم افزار دیجیتال ساینیج

 

 

با نرم افزار Agent از مجموعه نرم افزارهای PADS4 شما حرفه ای ترین ابزار جهت کنترل و نظارت به سامانه PADS4 خواهیم داشت.

برقراری ارتباط شبکه، میزان حافظه ی مصرف شده (Memory Usage) و مشخصات ریز سیستم ها تنها بخش کوچکی از آیتم هایی است که شما با داشتن این نرم افزار به آنها کنترل و دسترسی خواهید داشت.