نصب دیجیتال ساینیج در شرکت داده‌ورزی سداد

دربارۀ شرکت داده‌ورزی سداد
شركت داده ورزی سداد در سال 1378 در راستای سياست‌های برون سپاری فعاليت‌های تخصصی به عنوان شركت تخصصی و ابزاری بانك تاسيس گرديد. این شرکت خدمات تخصصی بانک‌داری الکترونیکی جهت بانک ملی فراهم می آورد.

اجرای پروژه دیجیتال ساینج شرکت سداد
با توجه به مراجعات حضوری مشتریان بانک ملی به این شرکت، اطلاع‌رسانی به مراجعه‌کنندگان در بخش‌های مختلف این شرکت سبب تسهیل امور مدیریت مشتریان و هدایت مناسب آنان به بخش‌های مربوطه می‌شد. پس از انجام تحقیقات گسترده و تست نرم‌افزارهای مختلف، نرم افزار اطلاع رسانی یکپارچه Navori شرکت مهندسی نوآوران تحقیق مورد تایید این شرکت تخصصی قرار گرفت.
در مرحله بعد کارشناسان واحد دیجیتال ساینیج شرکت نوآوران تحقیق اقدام به بازدید از محل نصب و بررسی زیرساخت شبکه نمودند. نیاز این شرکت به اطلاع رسانی از طریق سیستم اطلاع رسانی متمرکز در پنج واحد مختلف بود.
پس از دریافت نقطه نظرات کارشناسان این شرکت، طراحی محتوای اولیه دیجیتال ساینج توسط کارشناسان شرکت نوآوران انجام و تجهیزات دیجیتال ساینیج موردنیاز این شرکت تامین گردید.

تجهیزات روابط عمومی دیجیتال شرکت سداد

  • 5 مانیتور 53 اینچ برای 5 نقطه
  • 5 کامپیوتر کلاینت
  • 1 کامپیوتر سرور با مشخصات معمولی
  • نرم افزارهای لایسنس دار Navori با پشتیبانی شرکت نوآوران

 آموزش و خدمات نمایشگرهای متمرکز
پس از اتمام مراحل نصب سیستم ساینیج، طی 15 ساعت آموزش نحوۀ کار با تابلوی دیجیتال تعلیم داده شد. آپدیت نرم افزار Digital Signage طی مراجعات حضوری انجام شده و کارشناسان دپارتمان  دیجیتال ساینیج شرکت نوآوران طی تماس‌های دوره‌ای از صحت عملکرد و رضایت این شرکت تخصصی از سیستم اطلاع رسانی خریداری شده اطمینان حاصل می‌کنند.