راه اندازی سیستم دیجیتال ساینیج در بیمارستان شهید بهشتی همدان

سیستم دیجیتال ساینیج بیمارستان شهید بهشتی همدان توسط کارشناسان مجرب دپارتمان دیجیتال ساینیج شرکت مهندسی نوآوران تحقیق راه اندازی و افتتاح گردید.
با توجه به نیاز مدیران واحد های مختلف بیمارستان به سیستم اطلاع رسانی یکپارچه (دیجیتال ساینیج) پس از تست سیستم های گوناگون، نرم افزار PADS از را انتخاب گردید. این نرم افزار در 3 نقطه این بیمارستان به منظور اطلاع رسانی در ارتباط با اخبار جدید بهداشتی که از سایت وزارت بهداشت به صورت آنلاین دریافت میشود ، خبر رسانی در ارتباط با بیماران ، معرفی پزشکان مجموعه و …. استفاده میشود.

Orginal Post