راه اندازی سیستم اطلاع رسانی یکپارچه آب منطقه ای لرستان

درباره شرکت آب منطقه ای لرستان
در سال 1322 بنگاه مستقل آبیاری جهت توسعه امور آبیاری کشور تاسیس شد با تاسیس وزارت آب و برق در سال 1342 بنگاه آبیاری نیز در زیر مجموعه این وزارتخانه قرار گرفت. در سال 1372 ادارات امور آب استانهای غرب کشور به اداره کل امور آب ارتقا یافته در تاریخ 1384/3/18 باستناد ماده واحده قانون تبدیل ادارات کل امور آب استانها به شرکتها ی آب منطقه ای استانی اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان به تصویب هیئت وزیران رسید و از مرداد 1385با تعیین اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل تحت عنوان جدید (شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان ) اعلام موجودیت نمود و براساس شرح وظایف مندرج در اساسنامه کماکان مشغول ارائه خدمات در بخش آب می باشد.
پروژه دیجیتال ساینیج آب منطقه ای لرستان
شرکت آب منطقه ای لرستان بمنظور پیوستن به سیستم ردا (رسانه دیجیتال آب) که توسط شرکت مدیریت منابع آب تهران بصورت یکپارچه بمنظور اطلاع رسانی تمامی شرکت های آب منطقه ای کل کشور راه اندازی شده است، در دو نقطه اقدام به خرید پنل طراحی دیجیتال ساینیج PADS 4 کرد. با توجه به شبکه گسترده نمایندگی شرکت مهندسی نوآوران تحقیق در سراسر کشور این پروژه بدون مراجعه حضوری کارشناسان دپارتمان نرم افزار شرکت نوآوران و توسط نماینده این شرکت در لرستان تحقق یافت.
تجهیزات ساین دیجیتالی آب منطقه ای لرستان
• 2 عدد Thin Client
• 2 عدد لایسنس Xpress
• لایسنس نرم افزار Designer
خدمات پس از شرکت مهندسی نوآوران تحقیق
کارشناسان شرکت نوآوران در دوره های زمانی مشخص ضمن تماس با مشتری، جویای وضعیت نرم افزار Digital Signage نصب شده، میشوند. در صورت نیاز به مراجعه حضوری کارشناسان شرکت مهندسی نوآوران تحقیق و یا نماینده خدمات پس از فروش لرستان ، در محل حاضر شده و خدمات مورد نیاز مشتری را ارائه می دهند.