راه اندازی دیجیتال ساینیج شرکت بهران

دربارۀ شرکت نفت بهران
شرکت نفت بهران در سال 1341 تاسیس شد. تا زمان پیروزی انقلاب، این شرکت محصولات خود را تحت آرم ESSO و با نامهای تجاری کمپانی EXXON آمریکا، به بازار عرضه می نمود اما در سال 1357 مدیریت شرکت در اختیار کارکنان ایرانی قرار گرفت.

سامانه تبلیغات متمرکز شرکت بهران
شرکت بهران در واحد روابط عمومی جهت اطلاع رسانی در پالایشگاه و ساختمان مرکزی داخلی خود نیاز به تابلو دیجیتال داشت تا بتواند از یک نقطه اطلاع رسانی را به صورت متمرکز انجام داده و وظایف روابط عمومی خود را تسهیل نماید. این شرکت پس از دریافت اطلاعات از شرکت‌های فعال در زمینۀ فروش تلویزیون شهری پس از حصول اطمینان از انحصاری بودن دیجیتال ساینیج شرکت مهندسی نوآوران تحقیق اقدام به تست یک ماهۀ  تلویزیون شهری این شرکت نمود. پس از تست عملکرد مناسب نرم افزار تابلوی اطلاع رسانی اقدام به خرید این محصول از شرکت نوآوران تحقیق نمود.
کارشناسان دپارتمان سیستم ساینیج شرکت مهندسی نوآوران تحقیق در دورۀ نصب پایلوت مدیریت نمایشگر شهری این شرکت در ایجاد محتوا و ساخت صفحات ساینینگ با شرکت بهران همکاری نمودند.
این شرکت سیستم ساینیج شرکت نوآوران تحقیق را در 21 نقطه نصب نمود که شامل 18 پالایشگاه و 3 ساختمان مرکزی این شرکت بوده است.

نتایج
یکی از توانایی‌های دیجیتال ساینیج ارسال مطالب و محتویات به نقاط مکانی مختلف است. پس از نصب نمایشگرهای متمرکز در این 21 نقطه اطلاع رسانی در این نقاط به صورت متمرکز و یکپارچه انجام می‌شود. از دیگر کاربردهای سامانه یکپارچه سازی تبلیغات، نمایش اخبار روزنامه‌ها، اهم اتفاقات داخلی، RSS مربوط به شرکت می‌باشد. سامانه اطلاع رسانی متمرکز با آسان‌تر کردن اطلاع رسانی به انجام بهینۀ وظایف روابط عمومی شرکت‌ها کمک می‌کند.

لیست تجهیزات سیستم اطلاع رسانی شرکت بهران

  • نرم افزار دیجیتال ساینیج با لایسنس در 21 نقطه
  • 21 مانتیور
  • 21 کامپیوتر مینی PC
  • شبکه داخلی