تعدادي از مراكز تجهیز شده توسط واحد دیجیتال ساینیج شركت مهندسي نوآوران تحقيق به شرح زير می باشد:

بانک مسکن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منطقه آزاد ارس

 

 

 

 

 

 

 

 

مپنا ( شرکت مادر)

 

 

 

 

 

 

 

گروه مهندسین و مشاورین تراس

 

مدرسه شاهد هوشمند سنندج 

 

شرکت ارتباطات سیار (همراه اول)

شرکت ارتباطات سیار (همراه اول)

 

تعاونی اعتباری ثامن الائمه (ع)

تعاونی اعتباری ثامن الائمه (ع)

 

کتابخانه مجلس شورای اسلامی

کتابخانه مجلس شورای اسلامی

 

مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

وزارت نیرو

وزارت نیرو

شرکت داده ورزی سداد

 

شرکت داده ورزی سداد

 

 

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

 

درمانگاه تخصصی شفا

درمانگاه تخصصی شفا

 

شرکت نفت بهران

شرکت نفت بهران

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

 

دانشگاه پیام نور جهرم

دانشگاه پیام نور جهرم

 

فرودگاه دزفول

فرودگاه دزفول

 

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 

سازمان بازنشستگی کل کشور

سازمان بازنشستگی کل کشور

 

موسسه قرض الحسنه رفاه کارگران کردستان

 

تصاویر مربوط به تجهیزات دیجیتال ساینیج کار شده در این مراکز

 

تجهیزات دیجیتال ساینیج تجهیزات دیجیتال ساینیج
تجهیزات دیجیتال ساینیج تجهیزات دیجیتال ساینیج
تجهیزات دیجیتال ساینیج تجهیزات دیجیتال ساینیج
تجهیزات دیجیتال ساینیج تجهیزات دیجیتال ساینیج
تجهیزات دیجیتال ساینیج