پس از برقراری ارتباط با کارشناسان بخش دیجیتال ساینیج NDS به واسطه یکی از 3 مسیر آدرس ایمیل – شماره تلفن 42981 داخلی 501 و 502 و یا شماره تلفن 0912noavaran داخلی 501 و 502، متخصصین ما ضمن بازگشت به شما نسبت به تنظیم زمان جلسه حضوری در مجموعه و محل شما اقدام می نمایند.

مراجعه حضوری رایگان شامل 2 بخش می باشد:

بخش اول معرفی و Presentation محصول و سیستم دیجیتال ساینیج می باشد و در ادامه تبادل نظر در مورد نکات مدنظر در مجموعه شما است. دموی اختصاصی NDS با توجه به خصوصیات مجموعه شما، آخرین قسمت بخش اول این جلسه می باشد. این دمو تاثیر شگرفی در ایجاد تصویر از سیستم دیجیتال ساینیج در ذهن کارفرمای محترم دارد.

بخش دوم شامل امکان سنجی و بازدید رایگان از مجموعه شما است که کارشناسان واحد دیجیتال ساینیج NDS با کمال میل کلیه نقاط و اماکن مورد نظر شما را با دقت مورد بررسی قرار خواهند داد. ظرف حداکثر 3 روز کاری طرح مهندسی، Proposal تخصصی و پیشنهادهای LOM و LOP شرکت مهندسی نوآوران تحقیق تقدیم خواهد گردید.

پس از تهیه و ارسال اسناد و مستندات فوق، همکاران ما در واحد دیجیتال ساینیج NDS همراه و در کنار شما بوده و پس از اخذ تاییدیه های مربوطه (فنی، اجرایی و مالی) نسبت به ارائه جدول زمانی برای پروژه، انعقاد قرارداد Service Level Agreement برای تعالی حقوق کارفرمای محترم اقدام نموده و پس از تایید برای شروع اجرای پروژه، نسبت به نصب، راه اندازی، تحویل و پشتیبانی اقدام می نمایند.

لطفا از کارشناسان ما، پایلوت Pilot سه هفته ای رایگان NDS را بخواهید! این پایلوت شامل راه اندازی و آموزش های تخصصی سیستم دیجیتال ساینیج NDS برای شما می باشد.

همکاران ما منتظر شما هستند.