آدرس: تهران، سید خندان – خیابان سهروردی شمالی، کوچه شهید سلطانی پلاک ۱۶،طبقه اول ، واحد۲
کد پستی: ۱۵۵۵۹۱۵۵۱۶
تلفن: ۴۲۹۸۱-۰۲۱ (خط ویژه)  داخلی ۴۰۱

۸۸۵۳۲۱۵۰- ۰۲۱

۸۸۸۴۴۰۰۶- ۰۲۱
فکس: ۸۸۵۳۲۱۵۱
موبایل: ۰۹۱۲noavaran
ایمیل : info[at]noavaran-eng.com
وب سایت: www.noavaran-eng.com